:

Vse fotografije na teh straneh so avtorsko zaščitene in jih brez dovoljenja avtorja ni dovoljeno kopirati !!

Seznam albumov Zadnje dodane slike Zadnji komentarji Seznam Iskanje
 
Ptice Rastline Žuželke Sesalci Ribe, plazilci in dvoživke Ostale živali

Ribe, plazilci in dvoživke

Slovensko ime Latinsko ime Št. slik
gad N/A 1
marogasta rakovica Pachygrapsus marmoratus 1
živorodna kuščarica zootoca vivipara 16
(ni znano - če kdo ve, da obstaja, bi mu bil hvaležen; angl. brown house snake & tremolo sand frog) Lamprophis fuliginosus & tomopterna cryptotis 1
-ii- Salvelinus fontinalis 1
/ / 1
? ? 6
Agama Agama 1
Ameriški črni somič Ameiurus melas 1
Ameriški somič Ictalurus nebulosus 2
Angl. kalahari tent tortoise Psammobates oculiferus 1
Angl. rock monitor Varanus albigularis 1
Angl. snouted cobra Naja annulifera 1
Babica (sladkovodna) Barbatula barbatula 1
Babica papagajka Parablennius sanguinoletus 3
Balkanska kuščarica Podarcis tauricus ionica 2
Beli amur Ctenopharyngodon idella 5
Belica Hierophis gemonensis 9
BelouŠka N/A 1
Belouška Natrix natrix 165
Belouška hribski urh Natrix natrix bombina variegata 1
Belouška kobranka Natrix natrix natrix tesellata 1
Belouška veliki pupek Natrix natrix triturus carnifex 2
Belouška, močvirska sklednica, rdečevratka Natrix natrix, emys orbicularis, trachemys scripta 1
Belouška, zelena žaba Natrix natrix, rana esculenta 1
Blavor Ophisaurus apodus 5
Blistavec Telestes souffia 6
Bolen Aspius aspius 3
Bosanski martinček Lacerta agilis bosnica 2
Brancin Dicentrarchus labrax 4
Brkati huj Ophidium barbatum (linnaeus, 1758) 1
Cipelj Mugilidae sp. 1
Ciprska agama Stellagama stellio cypriaca 4
Debeloglavka Rana ridibunda 21
Debelousti cipelj Chelon labrosus 4
Deževnik N/A 1
Dolgoustka Symphodus rostratus 1
Domača mačka in smokulja Felis silvestris catus coronella austriaca 1
Donavski potočni piškur Eudontomyzon vladykovi 2
Drevesna žaba N/A 1
Egejski goloprstnik Mediodactylus kotschyi 2
Elaphe longissima Navadni gož elaphe longissima kače reptilia 1
Človeška ribica Proteus anguinus) 1
čnopikčasta kuščarica Algyroides nigripunctatus 1
Črni gad N/A 3
črnica Hierophis viridiflavus 22
Črnica Hierophis viridiflavus 24
črnica mlada Coluber viridiflavus 1
črnika Chromis chromis 1
črnoglavi morski zmaj Trachinus radiatus (cuvier, 1829) 1
Črnopikčasta kuščarica Algyroides nigropunctatus 34
črnopikčasta kuščarica Algyroides nigropunctatus 33
Fischerjev kameleon Bradypodion fischeri — necas 1999 1
Flavtarica Fistularia commersonii 1
Gad Vipera berus 22
Gavon gavun Atherina hepsetus 1
Gavun Atherina hepsetus 2
Gavun gavon Atherina hepsetus 1
Gekon Ptyodactylus hasselquistii 1
Glavač ali kapelj Cottus gobio 1
Glavata kareta Caretta caretta 1
Glavoč ali kapelj Cottus gobbio 1
Globoček Gobio obtusirostris 1
Globoček pohra Gobio obtusirostris barbus balcanicus 1
Gorski urh Bombina variegata 2
Gozdna žaba N/A 2
Gož Zamenis longissimus 5
Gož velika sinica Zamenis longissimus parus major 1
Gož velika sinica Zamenis longissimus parus major 4
Grba Barbus plebejus 4
Grba štrkavec Barbus plebejus leuciscus cephalus cabeda 1
Grška kornjača Testudo hermanni 7
Grška kornjača navadna želva Testudo hermanni 2
Grška želva Eurotestudo hermanni hercegovinensis 1
Horvatova (=velebitska) kuščarica Iberolacerta horvathi 4
Horvatova kuščarica Iberolacerta horvathi 6
Horvatova kuščariva Iberolacerta horvathi 1
Horvatova oz. velebitska kuščarica Iberolacerta horvathi 1
Hribski urh Bombina variegata 62
Iglica Belone belone 6
Iguan N/A 1
Jemenski kameleon Chamaeleo calyptratus 1
Jeseter Acipenser ruthenus 1
Jezerska postrv Salmo trutta lacustris 9
Kača N/A 1
Kačja luknja N/A 1
Kačjeoki kuščar Ophisops elegans 1
Kajman očalar Caiman crocodilus 1
Kapelj Cottus gobio 2
Kavkaška agama Paralaudakia caucasia 1
Kirurg Acanthurus sohal 1
Klen Leuciscus cephalus 39
Kleni in mrene N/A 1
Klovn Amphiprion bicinctus 1
Kobranka Natrix tesellata 126
Kobranka potočna postrv Natrix tessellata salmo labrax 1
Komodoški varan Varanus komodoensis 1
Koralni citronček Chaetodon semilarvatus 1
Kornjača N/A 2
Kornjača leopardovka Geochelone pardalis 1
Kosirica Symphodus roissali 1
Kraljevski / pavji cesarček Pygoplites diacanthus 1
Krap Cyprinus carpio 17
Krap (luskinar) Cyprinus carpio 1
Krastača Bufo bufo 20
Krastastača Bufo bufo 1
Kraška kuščarica Podarcis melisellensis 58
Kraškak kuščarica Podarcis melisellensis 1
Krokodil N/A 2
Krota N/A 1
Kuščar ? 2
Kuščarica Podarcis sp. 8
Laška žaba Rana latastei 5
Laški gad Vipera aspis francisciredi 3
Legvan? N/A 2
Leopardovka Zamenis situla 4
Lepa babica Blennius pavo 3
Lipan Thymallus thymallus 8
Lipan (savski) Thymallus thymallus 10
Madagaskarski dnevni gekon Phelsuma laticauda laticauda 1
Mačjeoka kača (= črnostrel ) Telescopus fallax 2
Mala regica N/A 1
Mala zelena regica Hyla arborea 1
Malavijski ostrižnik N/A 1
Mali gad Vipera ursinii 6
Malteška kuščarica Podarcis filfolensis 1
Martinček Lacerta agilis 35
Martinček ? Lacerta agilis 1
Martinček ali evropska siva kuščarica , samička ? Lacerta agilis 1
Martinček in mravlja Lacerta agilis 1
Martinček, samec Lacerta agilis 1
Martinček, subadult Lacerta agilis 1
Martinčke Lacerta agilis 1
Mavrični udav Epicrates cenchria cenchria 1
Mavrska kornjača Testudo graeca 1
Miočerad Salamandra salamandra 1
Modas N/A 1
Modras Vipera ammodytes 272
Močerad Salamandra salamandra 18
Močerad, vrbnica Salamandra salamandra 1
Močvirska sklednica Emys orbicularis 1
Močvirska sklednica Emys orbicularis 55
Močvirska sklednica, rdečevratka Emys orbicularis trachemys scripta elegans 1
Morska želva Caretta caretta 2
Morski konjiček Hippocampus guttulatus 2
Morski pajek N/A 1
Morski zmaj Trachinus draco l. 1
Morsko šilo N/A 1
Mrena Barbus barbus 12
Mrenič Barbus caninus 1
Mrest sekulje N/A 1
Murena N/A 1
Navadna česnovka Pelobates fuscus 1
Navadna krastača Bufo bufo 138
Navadna krastaČa Bufo bufo 1
Navadna krastača samica Bufo bufo 1
Navadna krastača bufo bufo bufonidae žabe Bufo bufo 1
Navadna krstača N/A 2
Navadna podust Chondrostroma nasus 6
Navadna rastača Bufo bufo 1
Navadna smokulja Coronella austriaca 10
Navadni gad Vipera berus 71
Navadni gad, samec Vipera berus 1
Navadni gož Elaphe longissima 77
Navadni gož (albinističen osebek) Elaphe longissima (= zamenis longissimus) 1
Navadni močerad Salamandra salamandra 81
Navadni močerad pisani močerad Salamandra salamandra 2
Navadni morski list Solea vulgaris (quensel, 1806) 1
Navadni morski zmaj Trachinus draco (linnaeus, 1758) 1
Navadni ostriž Perca fluviatilis 6
Navadni pupek Triturus vulgaris 16
Navadni senožetnik Colias crocea 1
Navadni slepec Anguis fragilis 6
Navadni som Silurus glanis 1
Navadni zelenec Lacerta bilineata 28
Navagni gož Elaphe longissima 1
Nežna babica Aidablennius sphynx 1
Nižinski urh Bombina bombina 4
Nn N/A 3
Obrežna rakovica Carcinus aestuarii 1
Obrobljeni kozak Dytiscus marginalis 1
Orada Sparus aurata 1
Oranžna zobčasta pirka Pseudanthias squamipinnis 1
Orjaški geko ali tokej Geco geco 1
Paglavec ? 1
Pegasta pozidna kuščarica podarcis muralis maculiventris 7
Pezdirek Rhodeus sericeus pezdirek ribe 1
Pirka Serranellus scriba 1
Pisana ustnača Crenilabrus tinca 1
Pisana žaba Rana lessonae 7
Pisanec Phoxinus phoxinus 7
Pisanica Serranus scriba 1
Pisanka Alburnoides bipunctatus 3
Planinski močerad Salamandra atra 19
Planinski pupek Triturus alpestris 25
Planinski pupek samec Triturus alpestris 1
Platnica Rutilus pigus virgo 7
Plavcek (zaba) Rana arvalis 1
Plavček Rana arvalis 12
Plavček (žaba) Rana arvalis 28
Plavček barska žaba Rana arvalis 1
Plazilci Reptilia 1
Ploščič Abramis brama 4
Podust Chrondrostoma nasus 21
Pohra Barbus balcanicus 9
Poljska primorska kuščarica Podarcis sicula campestris 1
Polprstnik Hemidactylus turcicus 1
Polprstnik ali hišni gekon Hemidactylus turcicus 1
Polprstnik, hišni gekon, turški gekon Hemidactylus turcicus 2
Polž N/A 1
Polž lazar Arion 1
Polžek N/A 1
Postrv N/A 3
Potnik Mugil chelo 2
Potočna postrv Salmo trutta m. fario 40
Potočnica Salmo trutta fario 1
Pozidna kuscarica Podarcis muralis 1
Pozidna kuščarica Podarcis muralis 214
Pozidna kuščarica podarcis muralis kuščarji Podarcis muralis 1
Pozidna kuščarica rdeči škratec podarcis muralis pyrrhocoris apterus 1
Pozidna kuščarica, samec Podarci muralis 1
Pozidne kuščarice Podarcis muralis 1
Pozisna kuščarica Podarcis muralis 1
Primoorska kuščarica Podarcis siculus 1
Primorska , črnopikčasta kuščarica Podarcis siculus algyroides nigropunctatus 1
Primorska kuščarica Podarcis siculus 103
Primorska kuščarica,pozidna kuščarica Podarcis sicula,podarcis muralis 1
Primorski globoček Gobio benacensis 2
Primorski pisanec Phoxinus lumaireul 1
Progasta trlja, bradač Mullus surmuletus l. 1
Progasti gož , mladič Elaphe quatuorlineata 1
Pupek N/A 1
Puščavski gad Cerastes cerastes 1
Rdečeoka Rutilus rutilus 7
Rdečeoka črnovka Rutilus rutilus 1
Rdečeperka Scardinius eryhropsalmus 5
Rdečevratka Trachemys scripta elegans 29
Rdečevratka in močvirski sklednici Trachemys scripta elegans in emys orbicularis 1
Rdeči sprehajalček Tripterygion tripteronotus 1
Rega Hyla arborea 5
Regica vrste hyla versicolor Hyla versicolor 1
Rena Barbus barbus 1
Riba Fish 3
Riba solinarka Aphanius fasciatus 7
Ribe N/A 1
Rjava žaba N/A 4
Rosnica Rana dalmatina 20
Rosnica ali sivka Rana dalmatina 7
Rosnica sivka Rana dalmatina 1
Rumeni sprehajalček Tripterygion delaisi 1
Rumenovratka Trachemys scripta scripta 10
Salpa sopa Sarpa salpa 1
Sekulja Rana temporaria 94
Sekulja navadna krastača Rana temporaria bufo bufo 1
Sipa sepia officinalis 1
Sivka Rana dalmatina 1
Sivka ali rosnica Rana dalmatina 10
Sivka rosnica N/A 3
Skalni glavač Gobius cobitis 2
Skink Trachylepis quinquetaeniata 2
Sladkovodne ribe 1
Slepec Anguis fragilis 67
Slepec+?? Anguis fragilis 1
Slepec+?? kača, ki ga ovija Anguis fragilis 1
Slepec, smokulja Anguis fragilis 1
Smokulja Coronella austriaca 59
Smuč Stizostedion lucioperca 5
Sokotranski kameleon Chamaeleo monachus 4
Som Silurus glanis 1
Sončni ostriž Lepomis gibbosus 12
Sončni ostriž ali sončavec Lepomis gibbosus 3
Sončni ostriž ali sončavec, rdečeperka Lepomis gibbosus, scardinius erythrophthalmus 1
Soška (marmorirana) postrv Salmo trutta marmoratus 2
Soška postrv Salmo marmoratus 10
Srebrni koreselj Carassius gibelio 5
Sulec Hucho hucho 8
Tegu Tupinambis teguixin 1
Tokay Gekko gecko 1
Tolstolobik N/A 1
Trlja bradač Mullus surmuletus mullus barbatus 1
Turški gekon Hemdactylus turcicus 4
Udav Boa constrictor 1
Ugor Conger vulgaris 1
Varan N/A 2
Velebitska kuščarica Lacerta horvathi 1
Veliki ( balkanski ) zelenec Lacerta trilineata 1
Veliki gavun Atherina hepsetus 1
Veliki mlakar Lymnaea stagnalis 6
Veliki pupek Triturus carnifex 24
Veliki vrtni polž N/A 3
Vodni drsalec Gerris sp. 1
Volovska krastača N/A 1
Vzhodnoameriška gambuzija Gambusia holbrooki 2
Vzhodnoevropski zelenec Lacerta viridis 1
Za določitev spet rabim pomoč ! N/A 1
Zahodnoevropski zelenec Lacerta viridis 9
Zastavica Chaetodon auriga 1
Zelênec Lacerta viridis 2
Zelana rega Hyla arborea 3
Zelena žaba Rana esculenta 4
Zelena krastača Bufo viridis 17
Zelena kuščarica N/A 1
Zelena rega Hyla arborea 120
Zelena rega žaba hyla arborea Hyla arborea 2
Zelena regica N/A 7
Zelena žaba Rana esculenta 156
Zelena žaba konjska pijavka Rana kl. esculenta haemopis sanguisuga 1
Zelena žaba? Rana sp.? 2
Zelene žaba N/A 3
Zelene žabe Rana sp. 1
Zelenec Lacerta viridis 123
Zelenec (paz.) Locerta viridis 1
Zelenec (plaz.) Lacerta viridis 65
Zelenec (ptica) Carduelis chloris 1
Zelenec mladič Lacerta viridis 1
Zelenec, samec Lacerta viridis 1
Zelenec? Lacerta viridis 1
Zeleni gad Trimeresurus 1
Zelenika Alburnus alburnus 9
Zelenika linj Alburnus alburnus tinca tinca 1
Zelva N/A 1
Zlati cipelj Liza aurata 6
Zlati koreselj Carassius auratus auratus 1
Zlati koreselj zlata ribica Carassius auratus 1
Zlatorepka Mugil auratus 1
Zrva Malpolon insignitus 4
Šarenka Oncorhynchus mykiss 5
Šarenka ali kalifornijska postrv N/A 2
Ščuka N/A 2
Šiloglava kuščarica Dalmatolacerta oxycephala 3
Šiloglavka Lacerta oxycephala 6
Žaba ? 8
Želva Eurotestudo hermanni 3
Želva rdečevratka Trachemys scripta elegans 5
Živorodna kuščarica zootoca vivipara 9
šarenka mavrična postrv Oncorhynchus mykiss 9
ščuka Esox lucius 11
ščuka jezerska postrv Esox lucius salmo trutta lacustris 2
ščuka, klen Esox lucius, leuciscus cephalus 1
ščuka, krap Esox lucius, cyprinus carpio 1
štrkavec Leuciscus cephalus cabeda 1
žaba N/A 7
žaba rosnica Rana dalmatina 1
žaba, sekulja Rana temporaria 2
železna kačica Zootoca vivipara 1
žoltoplaz ali azijski blavor Pseudopodus apodus 1
 

Spletna stran foto-narava uporablja nekaj piškotkov za izboljšanje uporabniške izkušnje. Preberite več ...